top of page
ymparistotekniset-selvitykset-pima.jpg

YMPÄRISTÖTEKNISET SELVITYKSET

PIMA-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää maaperän mahdollisesti kohonneet haitta-ainepitoisuudet ja arvioida tulosten perusteella tarvetta maaperän puhdistamiselle eli kunnostukselle. PIMA-tutkimuksesta käytetäänkin myös nimitystä kunnostustarpeen arviointi.

 

PBM Ympäristötekniikka suosittelee teettämään PIMA-tutkimuksen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • kiinteistö- ja yrityskaupat

  • öljysäiliön poisto

  • maankaivuutyöt vanhojen öljysäiliöiden läheisyydessä (esim. salaojaremontti)

  • vahingot ja onnettomuudet

  • havainnot pilaantumisesta (esim. öljyn haju tai jätejakeet maaperässä)

  • toiminnan aiheuttama pilaantuma (teollisuus, korjaamot, huoltoasemat)

PIMA-tutkimuksen laajuus ja sisältö vaihtelee kohteittain aikaisemman toimintahistorian ja tulevan käyttötarkoituksen mukaan. PIMA-tutkimukset kohdennetaan aina asiantuntijan arvion mukaan merkittävimpiin riskipaikkoihin esim. öljysäiliön läheisyyteen, jotta maaperän pilaantumisen riski voidaan minimoida.

 

PBM Ympäristötekniikan tuottaman PIMA-tutkimuksen sisältö koostuu yleensä näytteenotosta, kenttämittauksista (PID, PetroFlag ja XRF) ja laboratorioanalyyseistä. Näytteenotto suoritetaan yleensä monitoimikairalla tai koekuoppaluontoisesti kaivinkoneella. Kenttämittausten ja laboratorioanalyysien perusteella asiantuntija laatii tutkimuksista Kunnostustarpeen arviointi -raportin, jossa käydään läpi havainnot ja verrataan tuloksia VNa 214/2007 (ns. PIMA-asetuksen) mukaisiin raja-arvoihin.

 

Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon ja raja-arvojen on sovelluttava kohteessa käytettäviksi. Riskien arvioinnin perusteella voidaan päätyä muihinkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin kuin PIMA-asetuksessa esitettyihin raja-arvoihin. Viime kädessä viranomainen (ELY-keskus) päättää kohteeseen hyväksyttävän pitoisuustason.

Kiinteistön omistaja on aina ensisijaisesti vastuussa maaperän pilaantumisesta ja sen kunnostamisesta.
Erityisesti kaupanteon yhteydessä on hyvä varmistaa, ettei maaperän kunnostamiselle ole tarvetta.
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Henna Mutanen

Insinööri

bottom of page