top of page
maalaboratorio.jpg

MAALABORATORIO

PBM Arctic tutkii kaikki yrityksen oman pohjatutkimusyksikön ottamat maanäytteet ja sen lisäksi tekee laajasti testauksia myös muiden ottamille maanäytteille. PBM Arctic toimii maanrakennusurakoitsijoiden kumppanina ja laadunvalvojana maanäytteiden tutkimisen osalta.

 

PBM Arctic maalaboratoriotestaukseen kuuluu mm. seuraavia testejä:

 • Silmämääräinen maalajiarvio

 • Vesipitoisuus (SFS-EN 1097-5)

 • Rakeisuusmääritys (SFS-EN 933-1 ja PANK-2103)

 • Hienoainespistoisuus

 • Humuspitoisuus, polttomenetelmä (SFS-EN 1744-1)

 • Humuspitoisuus, NaOH-menetelmä (SFS-EN 1744-1)

 • Proctor sullonta, 1 vaiheinen (SFS-EN 13286-2)

 • Parannettu proctor sullonta, 4-vaiheinen (SFS-EN 13286-2)

 • Hienousluku (kartiokoe (SFS-EN 17892-6))

 • Karkean kiviaineksen raemuoto, litteysluku (SFS-EN 933-3)

 • Muotoarvo (SFS-EN 933-4)

 • Kiintotiheyden ja vedenimukyvyn määrittäminen (SFS-EN 1097-6)

 • Murtopintaisten rakeiden osuus karkeassa kiviaineksessa (SFS-EN 933-5)

 • Vedenimeytymiskorkeus (SFS-EN 1097-10)

 • Kulutuskestävyyden määrittäminen, Micro-Deval (SFS-EN 1097-1)

 • Iskun kestävyyden määrittäminen, LosA (SFS-EN 1097-2)

 • Nastarengaskulutuskestävyyden määrittäminen. Pohjoismainen testi, kuulamylly (SFS-EN 1097-9)

 • Näytteiden murskaus 0-18 mm

 

Voimme toteuttaa myös muita maanäytteiden testejä, kysy vaihtoehdoista lisää PBM Arcticin henkilökunnalta.

Maanäytteiden ottaminen ja niiden analysointi kuuluu aina asiallisesti tehtyyn pohjatutkimukseen. Maanäytteiden laboratoriotutkimuksilla voidaan saada selville niin olemassa olevan maaperän ominaisuuksia kuin tehdä esimerkiksi laadunvalvontaa käytettävälle maa-ainekselle (esim. routimattomuus).
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 971

Terhi Seppänen

Geologi (FM YL)

bottom of page