top of page
pohjatutkimus2.jpg

POHJATUTKIMUS

Pohjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuspaikan pohjaolosuhteet ja niiden vaihtelut. Rakentamisen jatkosuunnittelua varten selvitämme tutkimusalueen maaperästä siinä esiintyvät maalajit, maaperän tiiveyden ja sen vaihtelut sekä havainnot pohjaveden pinnan tasosta. Lisäksi kohteesta riippuen voimme tutkia kalliopinnan sijaintia porakonekairauksina.

​​

Pohjatutkimusten sisältö vaihtelee kohteittain aikaisempien tutkimustulosten, kohteen sisällön ja luonteen sekä vaativuuden perusteella. Pohjatutkimusten sisältö koostuu yleensä erilaisista kairauksista, näytteenotosta, pohjaveden tason seurannasta sekä koekuopista tai rakennekairauksista. Pohjatutkimustarpeen ja laajuuden määrittää aina vastuullinen pohjarakennesuunnittelijamme.

 

Pelkillä kairausdiagrammeilla ei pystytä yksin arvioimaan maaperän ominaisuuksia vaan kairausten yhteydessä otetaan maanäytteitä, joista tutkitaan vähintään maalaji, rakeisuus ja vesipitoisuus.

Hyvissä ajoin tehtävillä pohjatutkimuksilla ja tähän liittyvillä suunnitteluratkaisuilla luodaan turvalliset, terveelliset ja kustannustehokkaat puitteet niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin.
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Laajat pohjatutkimushankkeet

+358 40 654 6777

Niko Lahdenperä

Diplomi-insinööri

Pohjatutkimukset (omakotitalo, hallit, muut pienkohteet)

Tommi Ahola

Insinööri (AMK)

Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20

Virve Ruokamo

Insinööri

bottom of page