top of page
kosteusmittaukset_edited.jpg

KOSTEUSMITTAUKSET- JA KOSTEUDENHALLINTA

Kosteudenhallinta on tärkeä osa niin uudiskohteiden laadunvalvontaa kuin myös saneerattavien kohteiden korjaussuunnitteluakin. Asiantuntijamme suorittavat myös vesivahinkojen jälkeiset kosteuskartoitukset.

 

Käytettävät mittausmenetelmät valitaan aina tapauskohtaisesti. Menetelmän valintaan vaikuttaa muun muassa se, halutaanko mittauksella määrittää rakenteen pinnoitettavuutta, vai liittyykö mittaus esimerkiksi vesivahinkoalueen rajaamiseen tai vanhan rakenteen kosteuspitoisuuden selvittämiseen. Betonirakenteiden rakennekosteusmittaukset toteutamme joko porareikä- tai näytepalamenetelmällä, joiden lisäksi käytössämme on nykyaikaiset mittalaitteet myös muun muassa puun kosteuden sekä eristetilojen olosuhteiden mittaamiseen.

 

Tekemistämme kosteusmittauksista laaditaan aina raportti, jossa esitetään tehdyt havainnot sekä mittaustulokset. Suuremmissa kohteissa raporttia täydennetään myöhemmin tehtävillä seurantamittauksilla, jolloin hankkeen kosteudenhallinnasta jää projektin päätyttyä tilaajalle yhtenäinen mittauspöytäkirja. Uudis- ja saneerauskohteissa voidaan myös asentaa rakenteisiin jätettäviä Wiiste-antureita, joiden avulla rakenteiden kosteuspitoisuutta voidaan tarkkailla myös rakennuksen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa.

Huolellisesti toteutettu kosteudenhallinta ennaltaehkäisee muun muassa lattiapinnoitteiden emissioista aiheutuvia sisäilmaongelmia ja mikrobivaurioiden syntymistä.
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20

Virve Ruokamo

Insinööri

bottom of page