top of page
vesinaytteenotto1_edited.jpg

VESINÄYTTEENOTTO JA ANALYSOINTI

Vesinäytteenotto voi liittyä viranomaisen vaatimaan velvoitetarkkailuun, lähtötilanneselvitykseen tai vaikkapa yksittäisen kaivon kertaluonteiseen vedenlaadun tarkastukseen.

 

PBM Ympäristötekniikan sertifioidut näytteenottajat ovat palveluksessasi niin pinta- kuin pohjavesinäytteenotossa. Näytteenotossa noudatamme viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia sekä hyviä käytäntöjä.

 

Näytteiden analysointiin käytämme yhteistyökumppaniemme akkreditoituja ympäristölaboratorioita.

 

PBM Ympäristötekniikan palveluihin kuuluu myös tarkkailusuunnitelmien laatiminen ja pohjavesiputkien asennus.

Vesinäytteenotto ja veden laadun tarkkailu kuuluu oleellisena osana moneen ympäristötekniseen selvitykseen. Pohjaveden- ja talousveden laatu selviää vain tutkimalla.
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Henna Mutanen

Insinööri

bottom of page