top of page
Asbesti-haitta-ainetutkimukset.jpg

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

ASBESTIN TAUSTA
 

Asbestia ja muita haitta-aineita on käytetty eri rakennustuotteissa yleisesti kymmenien vuosien ajan.

Asbestilain mukaan rakennusmateriaalien mahdollinen asbestipitoisuus on selvitettävä ennen purkutöitä kaikissa rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994. Asbestin lisäksi rakennusmateriaaleissa on käytetty useita muitakin terveydelle sekä ympäristölle vaaraa aiheuttavia haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä, PCB-pitoisia tuotteita ja raskasmetalleja. Rakennuksen elinkaaren päättyessä haitta-ainekartoitukseen yhdistetään usein myös purkujätteen käsittelyyn liittyviä analyysejä, kuten betonin hyötykäyttökelpoisuusanalyysi.

MISSÄ ASBESTIA ON?

Asbestia on käytetty yleisesti esimerkiksi rakennuslevyissä, putkieristeissä, liimoissa sekä lattiapinnoitteissa. Asbestin tunnistaminen tapahtuu laboratoriossa materiaalinäytteitä analysoimalla, sekä tiettyjen materiaalien osalta myös aistinvaraisin menetelmin. Muut haitta-aineet analysoidaan pääsääntöisesti kenttä- ja laboratoriotestein.

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus voidaan suorittaa koko kiinteistöön, tai vain alueille, joille ollaan kohdistamassa toimenpiteitä. Kartoitusraportti toimii usein hankesuunnittelun sekä kustannuslaskennan lähtötietona, joten riittävän kattavasti toteutettu kartoitus ennaltaehkäisee korjaus- ja purkutöiden aikaisten yllättävien kustannusten syntymistä. Asiantuntijamme suorittavat kartoituksia muun muassa taloyhtiöille ja julkiselle sektorille sekä yksityishenkilöille.

TULOSTEN ANALYSOINTI

Otettujen näytteiden tulokset analysoidaan FINAS-akkreditoiduissa laboratorioissa, jonka jälkeen asiantuntijamme suorittavat muun muassa asbestipitoisten rakennustuotteiden inventoinnin ja pölyävyysarvioinnin.

RAPORTTI

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksesta laaditaan aina raportti, jossa esitetään todettujen asbesti- ja haitta-ainepitoisten tuotteiden esiintyminen tutkitussa kohteessa. Raportin liitteenä toimitetaan myös asbestin massalaskentataulukot sekä muut tarvittavat liitteet esimerkiksi purku-urakoitsijaa varten.

ASBESTILAKI KOSKETTAA KAIKKIA REMONTTEJA JA RAKENNUSHANKKEITA, JOTKA TEHDÄÄN ENNEN VUOTTA
1994 VALMISTUNEISSA RAKENNUKSISSA.

Mitä tutkitaan?

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa
tutkitaan rakenteissa mahdollisesti olevat:
 

  • Asbestipitoiset materiaalit

  • PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit

  • PCB:tä ja lyijyä sisältävät materiaalit

  • Raskametalleja sisältävät materiaalit

  • CCA-kyllästetyt puumateriaalit

  • SER-romu

  • Muut haitalliset aineet, kuten öljyhiilivedyllä pilaantuneet materiaalit

  • Betonin hyötykäyttömahdollisuus maanrakentamisessa


Huolellisesti toteutettu asbesti- ja haitta-ainekartoitus ennaltaehkäisee korjaus- ja purkutöiden aikaisten yllättävien kustannusten sekä töiden viivästymisen syntymistä.

Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20

Virve Ruokamo

Insinööri

bottom of page