top of page
kuntotutkimus2.jpg

KUNTOTUTKIMUS

Kuntotutkimuksissa käytetään useita eri menetelmiä rakennuksen tai tutkittavan rakenneosan kokonaisvaltaisen kunnon määrittämiseen. Määritämme tutkimussisällön sekä käytettävät menetelmät kohteen erityispiirteiden ja mahdollisesti rakennuksessa koettujen oireiden pohjalta.

 

Kuntotutkimukset voidaan suorittaa koko rakennukseen, jolloin tutkimuksia tehdään useisiin eri rakenneosiin, tai vaihtoehtoisesti kohdistaa kuntotutkimukset rakenneosiin, joissa on epäilyä vaurioista. Kuntotutkimuksia voidaan suorittaa myös ilman vaurioepäilyä mm. saneerausten lähtötiedoksi, jolloin käytettäviin korjausmenetelmiin mahdollisesti vaikuttavat seikat ja rakennetyypit saadaan tietoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia.

 

Kuntotutkimuksessa tutkittavat rakenteet avataan, ja niiden kunto tutkitaan muun muassa kosteusmittauksin, materiaalinäytteenotoin sekä aistinvaraisin havainnoin. Rakennetyypit ja niihin mahdollisesti liittyvät vauriot ja riskit kirjataan ylös, jonka jälkeen tutkimuksista laaditaan raportti johtopäätöksineen ja jatkotoimenpide-ehdotuksineen. Kuntotutkimukseen voidaan yhdistää myös tutkittavien rakenteiden haitta-ainekartoitus, jolloin myös mahdolliset haitta-aineet voidaan huomioida korjaussuunnittelussa.

Kuntotutkimuksessa rakenteiden kunto selvitetään rakenneavauksin, joista tarkistetaan mm. mahdollisten vaurioiden esiintyminen, rakenteen kosteuspitoisuus ja muut rakenteen toimintaan ja sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät.
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20

Virve Ruokamo

Insinööri

bottom of page