Vesinäytteenotto ja analysointi

Vesinäytteenotto voi liittyä viranomaisen vaatimaan velvoitetarkkailuun, lähtötilanneselvitykseen tai vaikkapa yksittäisen kaivon kertaluonteiseen vedenlaadun tarkastukseen. PBM Ympäristötekniikan sertifioidut näytteenottajat ovat palveluksessasi niin pinta- kuin pohjavesinäytteenotossa. Näytteenotossa noudatamme viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia sekä hyviä käytäntöjä.

Näytteiden analysointiin käytämme yhteistyökumppaniemme akkreditoituja ympäristölaboratorioita.

PBM Ympäristötekniikan palveluihin kuuluu myös tarkkailusuunnitelmien laatiminen ja pohjavesiputkien asennus.

Vesinäytteenotto ja veden laadun tarkkailu kuuluu oleellisena osana moneen ympäristötekniseen selvitykseen. Pohjaveden- ja talousveden laatu selviää vain tutkimalla.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993