Pohjavesiputken asennus

Pohjaveden pinnankorkeus ja pohjaveden laatu ovat tärkeässä roolissa mm. pohjavesialueilla, maaperän kunnostuksen jälkitarkkailussa, rakennushankkeiden suunnittelussa ja erilaisten toimintojen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Asennettavan pohjavesiputkien määrä, sijannit ja käyttötarkoitus tulee suunnitella aina tapauskohtaisesti.

PBM Ympäristötekniikan palveluihin kuuluu tarkkailusuunnitelman laatiminen ja vesinäytteenottoon soveltuvien pohjavesiputkien (PEH-muovi) asennus. Asennukset tehdään monitoimikairalla vesi- tai paineilmaporauksena.

Pohjavesiputki suunnitellaan siten, että siinä on riittävä määrä siivilä- (ns. reikäputki) ja jatkoputkia, jotta tarpeellinen tieto saadaan selvitettyä.  Pohjavesiputki voidaan suojata ilkivallalta metallisella ns. vandaaliputkella ja lukolla.

PBM Ympäristötekniikan palveluihin kuuluu myös pohjavesinäytteenotto tai säännöllinen pohjavesitason tarkkailu.

Pohjavesitiedon merkitys on kasvanut nykyaikana. Pohjavedestä selvitetään jatkuvasti sen laatua ja korkeutta. Pohjavesitaso vaikuttaa merkittävästi rakennushankkeisiin, mutta myös suunnittelukohteisiin. Tätä tietoa ei kannata arvuutella vaan selvittää muiden tutkimusten yhteydessä. Hyvin suunniteltu putki palvelee vuosi tai vuosikymmeniä.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993