top of page
kuntoarviokuva2.jpg

KUNTOARVIOT

TALOYHTIÖT, LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENNUKSET

Kiinteistön kuntoarvio toimii kunnossapitosuunnittelun lähtötietona, ja antaa kiinteistön omistajalle arvokasta tietoa odotettavissa olevista saneeraus- sekä jatkotutkimustarpeista.

 

Huolellisesti laadittu kuntoarvio antaa myös tärkeää tietoa kiinteistön kunnossapidon kokonaiskustannuksista päätöksen teon tueksi. Kuntoarvion yhteydessä laaditaankin usein myös PTS-ehdotus, jossa esitetään 10-vuoden aikana odotettavissa olevien korjausten kiireellisyyttä sekä ajoitusta, ja arvioidaan tulossa olevien korjauskustannusten määrää.

 

Yleisimmin kuntoarvio laaditaan koko kiinteistöön, jolloin yleisten tilojen lisäksi katselmoidaan sovitulla otannalla osa asuinhuoneistoista. Kuntoarvio voidaan kuitenkin laatia myös esimerkiksi tarkennettuna vain huoneistojen pesutiloihin, jolloin kyseessä on niin sanottu märkätilojen kuntoarvio.

ASUNTOKAUPAN KUNTOARVIO

Asuntokaupan yhteydessä tehty kuntoarvio antaa sekä myyjälle että ostajalle arvokasta tietoa myytävän kiinteistön kunnosta, sekä muun muassa myytävän kiinteistön mahdollisista korjaustarpeista, riskirakenteista ja erityispiirteistä. Huolellisesti ja ammattitaidolla laaditussa kuntoarviossa esitetään myös tarvittavat toimenpide-ehdotukset sekä jatkotutkimustarpeet.

 

Asuntokaupan kuntoarvio koostuu pintaa rikkomattomista tutkimuksista. Omakotitalojen asuntokaupan kuntoarviossa tarkastetaan kaikki rakennuksen tilat, ja tarkastukseen sisällytetään myös muun muassa vesikatto, yläpohja sekä rakennuksen piha-alue. Asuinhuoneistojen asuntokaupan yhteydessä tarkastus voidaan tapauskohtaisesti tehdä myös suppeampana, ja keskittää tarkastus esimerkiksi pelkästään märkätiloihin.

Tarkastuksen pohjalta laaditaan raportti tehdyistä havainnoista. Mikäli kuntoarvion yhteydessä havaitaan jatkotutkimustarpeita, voidaan kuntoarviota tarvittaessa täydentää kuntotarkastuksilla.

Kuntoarvio on perustyökalu jokaisen taloyhtiön hallittuihin ja suunniteltuihin huoltoihin ja saneerauksiin. Kuntoarvio voidaan toteuttaa joko koko kiinteistöön, tai tarkennettuna esimerkiksi vain kylpyhuoneisiin.
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20

Virve Ruokamo

Insinööri

bottom of page