YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

Teemme vuosittain useita selvityksiä ja kunnostuksia. Käytössämme on kevyttä kairauskalustoa, jolla saamme maanäytteet ja asennettua havaintoputkia. Pääosa kohteistamme ovat öljyhiilivedyillä, liuottimilla ja/tai raskasmetalleilla pilaantuneiden maiden kunnostushankkeita. Kenttäanalysointiin ja kunnostustyön ohjaukseen käytämme mm.

 • Petro-flag kenttätestiä THC- pitoisuuden mittaamiseen
 • PID- analysaattoria VOC- pitoisuuksien mittaamiseen
 • XRF- analysaattoria raskasmetallien mittaamiseen

PILAANTUNEISUUS SELVITYKSET

Selvitys voi olla tarpeen esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, teollisuuskiinteistöillä ja myös muilla kiinteistöillä, missä on käytetty haitta-aineita tai vaikka vain vanha lämmitysöljysäiliö on asennettuna maahan. Selvitystarpeen voi laukaista esim. jokin seuraavista:

 • Vahingot, onnettomuudet
 • Esim. toiminnasta aiheutuneet pilaantumiset: korjaamot, huoltoasemat, teollisuuskiinteistöt, kauempana historiassa kiinteistöllä tapahtuneen toiminnan aiheuttama pilaantuminen.
 • Kiinteistö- ja/tai yrityskaupan yhteydessä tehtävä selvitys ympäristön tilasta.
 • Havainto pilaantuneisuudesta kaivutyön yhteydessä.
 • Jätteen kaatopaikkakelpoisuus
 • Betonin hyötykäyttökelpoisuus

Myös yksittäiset näytteet esim. sadevesikaivon hienoaineksesta tai muu varmennusnäytteenotto / jätteen laadun/ pitoisuuden osoitustestaus.

PILAANTUNEIDEN MAIDEN KUNNOSTUKSET

Voimme hoitaa kokonaisvaltaisesti kohteenne kunnostuksen.
Kunnostus sisältää taholtamme usein seuraavia palveluja:

 • selvitys, kunnostussuunnitelma, PIMA- ilmoitus / -luvitus
 • viranomaisyhteydenpito
 • vastaava työnjohto, kunnostustyön kenttätöiden ohjaus ja
  kenttämittaukset
 • näytteenotto, seurantamittaukset
 • loppuraportointi

Haitta-aineselvitykset rakenteista ja kokonaisvaltainen projektihoito isojenkin rakennuskokonaisuuksien osalta onnistuu.

SERTIFIOITU NÄYTTEENOTTO (SYKE): NÄYTTEENOTTO MAAPERÄSTÄ, KIINTEISTÄ JÄTTEISTÄ

 • maaperä
 • kaatopaikat
 • pohjavesi
 • sedimentit
 • huokoskaasut

YMPÄRISTÖSEURANTAMITTAUKSET

Näytteenoton suoritamme itse, analysointi tulee akreditoiduilta paikallisista / kotimaisilta tahoilta alihankintana.

Lisätietoja:

Niko Lahdenperä 040-6546777
etunimi.sukunimi@pbm.fi