YMPÄRISTÖTEKNINEN SELVITYS JA -SUUNNITTELU

PBM Ympäristötekniikka tarjoaa samasta talosta kaikki ympäristöteknisiin selvityksiin ja suunnitteluun liittyvät palvelut. Tarjoamme asiakkaan tarpeen mukaisesti suunnittelua ja asiantuntija-apua esimerkiksi seuraavien selvitysten ja suunnitelmien laadintaan

  • lähtötilanneselvitys
  • soranottosuunnitelman laadinta
  • tarkkailusuunnitelman laadinta
  • toimenpidesuunnitelman laadinta
  • sulkemissuunnitelman laadinta
  • Muut ympäristöviranomaisten vaatimat selvitykset

Ympäristöteknisen lähtötilanneselvityksen tarkoituksena on antaa hankkeen suunnitteluun liittyviä lähtötietoja maaperän ja pohjaveden tilasta ennen toiminnan käynnistämistä.

Soranottosuunnitelma sisältää ottosuunnitelman laadinnan viranomaisen vaatimassa laajuudessa. Tarvittaessa myös alueen pintavaaitus ja maanpinnan mallinnus, pohjavesiputkien asennus ja pohjavesinäytteenotto sekä lupahakemuksen laadinta kuuluvat palveluihimme.

PBM Ympäristötekniikka tarjoaa suunnitteluapua tarkkailu-, toimenpide- ja sulkemissuunnitelmien laatimiseen. Voimme tarjota myös suunnitelmiin liittyvää pohja- ja pintavesitarkkailun toteuttamista ja raportointipalvelua. Kenttätöissä palveluksessasi ovat sertifioidut näytteenottajamme.

Ympäristötekninen selvitys ja -suunnittelu antaa asiakkaalle ja viranomaiselle riittävät lähtötiedot hankkeen eteenpäin viemiseen. Suunnitteluratkaisuissa voidaan punnita eri vaihtoehtojen kannattavuutta hyvissä ajoin ja saada hanke kannattavasti tehtyä.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993