YMPÄRISTÖTEKNINEN KONSULTOINTI

Ympäristöteknisellä konsultoinnilla tarkoitetaan pääasiassa pilaantuneen maaperän tutkimuksia ja kunnostuksia. Pilaantuneet maa-alueet eli lyhenteenä ”PIMA” ovat yleensä öljyhiilivedyillä, liuottimilla tai raskasmetalleilla pilaantuneita maa-aineita. Maa-aine on voinut pilaantua myös muilla haitta-aineilla mm. teollisen toiminnan vuoksi. Jokainen kohde tulee käsitellä omana kokonaisuutenaan.

PBM Oy tekee vuosittain useita pilaantuneitten maa-alueitten selvityksiä ja toimii viranomaisten määrittelemänä ympäristöteknisenä valvojana erilaisissa kunnostushankkeissa. Tutkimukset ja raportointi tehdään valtioneuvosten asetuksen 214/2007 edellyttämällä tavalla.

Tutkimuksia varten PBM Oy:llä on käytössä omaa kairauskalustoa sekä erilaisia kunnostustyön ohjaukseen soveltuvia kenttälaitteita:

  • Petroflag kenttätesti THC- kokonaispitoisuuden mittaamiseen
  • PID- analysaattori VOC- pitoisuuksien mittaamiseen
  • XRF- analysaattori raskasmetallien mittaamiseen

PBM Oy käyttää näytteiden analysoinnissa akkreditoituja paikallisia tai kotimaisia yhteistyölaboratorioita.

 

Yhteyshenkilöt:

Niko Lahdenperä: 040 6546 777

Henna Mutanen: 040 6546940

etunimi.sukunimi@pbm.fi