PILAANTUNEISUUS SELVITYKSET

Pilaantuneisuus selvitys tai kunnostustarpeen arviointi tehdään esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, teollisuus- tai muilla kiinteistöillä, missä on käytetty haitta-aineita tai vaikka vain vanhan lämmitysöljysäiliön poiston yhteydessä, jossa epäillään tapahtuneen öljyvuotoja. Selvitystarpeen voi laukaista esim. jokin seuraavista:

 • Vahingot, onnettomuudet
 • Toiminnasta aiheutuneet pilaantumiset: Korjaamot, huoltoasemat, teollisuuskiinteistöt, kauempana historiassa kiinteistöllä tapahtuneen toiminnan aiheuttama pilaantuminen.
 • Kiinteistö- ja/tai yrityskaupan yhteydessä tehtävä selvitys ympäristön tilasta tai mahdollisesta pilaantumasta.
 • Havainto pilaantuneisuudesta kaivutyön yhteydessä.
 • Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden testaus
 • Betonin hyötykäyttökelpoisuuden testaus
 • Seurantanäytteenotto

PILAANTUNEIDEN MAIDEN KUNNOSTUKSET

PBM Oy voi suorittaa koko pilaantuneen maan kunnostuksen aina tutkimuksesta kunnostukseen hoitaen myös kaikki viranomaisiin liittyvät asiat. Pilaantuneen maaperän kunnostus ja sen valvonta voi sisältää mm. seuraavia palveluja:

 • Pilaantuneisuusselvityksen perusteella voidaan tehdä kunnostussuunnitelma, hoitaa PIMA- ilmoituksen laatiminen sekä olla mukana luvitusasioissa.
 • Viranomaisyhteydenpito ELY-keskukseen sekä kunnan ympäristöviranomaisiin
 • Vastaava työnjohto, kunnostustyön kenttätöiden ohjaus ja kenttämittaukset
 • Näytteenotto, seurantamittaukset
 • Kunnostuksen loppuraportointi ja tarvittavien liitteiden laatiminen
 • Kaivuualueiden tarkemittaus

Haitta-aineselvitykset rakenteista ja kokonaisvaltainen projektihoito isojenkin rakennuskokonaisuuksien osalta onnistuu.

NÄYTTEENOTTOPALVELUT

PBM Oy tekemät näytteenotot suorittaa Suomen Ympäristökeskuksen SYKE hyväksymä näytteenottaja tai hänen ohjaukseen työskentelevä henkilö, jonka tavoitteena on jatkossa hakea ympäristönäytteenottajan serftikaattia.

Näytteitä voidaan ottaa mm.

 • Maaperästä
 • Kaatopaikoista
 • Pohjavedestä (pohjavesiputket)
 • Pintavesinäytteet
 • Sedimenttinäytteet
 • Huokoiskaasut

Lisäksi voimme suorittaa näytteenottoa myös rakennuksen sisätiloista rakennusterveysasiantuntijoidemme kautta.

Yhteyshenkilöt:

Niko Lahdenperä: 040 6546 777

Henna Mutanen: 040 6546940

etunimi.sukunimi@pbm.fi