PBM Ympäristötekniikka

_A7A7780

Betonin hyötykäyttö

Ennen rakenteiden purkamista tutkimme betonin hyötykäyttökelpoisuuden, jotta puhdas betoni voidaan purkaa erilleen uudelleen käytettäväksi materiaaliksi.
ympäristötekniikka

Pilaantuneen maaperän kunnostus

Pilaantuneen maaperän (PIMA) kunnostusta ei saa tehdä ilman viranomaisen lupaa. Pilaantuneen maa-aineksen yllättävä löydös pysäyttää kaivuutyömaan välittömästi ja kustannukset voivat nousta moninkertaiseksi työmaan odottaessa.
_A7A8694

Pohjavesiputken asennus

Pohjaveden pinnankorkeus ja pohjaveden laatu ovat tärkeässä roolissa mm. pohjavesialueilla, maaperän kunnostuksen jälkitarkkailussa, rakennushankkeiden suunnittelussa ja erilaisten toimintojen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Asennettavan pohjavesiputkien määrä, sijannit ja käyttötarkoitus tulee suunnitella aina tapauskohtaisesti.
_A7A8297

Vesinäytteenotto ja analysointi

Vesinäytteenotto ja veden laadun tarkkailu kuuluu oleellisena osana moneen ympäristötekniseen selvitykseen. Pohjaveden- ja talousveden laatu selviää vain tutkimalla.
_A7A8340

Ympäristötekninen selvitys ja -suunnittelu

Ympäristötekninen selvitys ja -suunnittelu antaa asiakkaalle ja viranomaiselle riittävät lähtötiedot hankkeen eteenpäin viemiseen. Suunnitteluratkaisuissa voidaan punnita eri vaihtoehtojen kannattavuutta hyvissä ajoin ja saada hanke tehtyä kannattavasti.
pima2

Ympäristötekniset tutkimukset

Maaperän kunnon selvittämiseen on useita syitä, kuten kiinteistökaupat, öljysäiliön poisto tai havainto pilaantumisesta. Toteutamme PIMA-ketjun alusta loppuun.