Sisäilmatutkimus

Laadukas ja terveellinen sisäilma on perusedellytys rakennuksen käyttäjien hyvinvoinnille. Rakennusten sisäilmassa esiintyy kuitenkin usein epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa käyttäjille erityyppisiä oireita ja terveyshaittoja. Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita, minkä vuoksi jokaisen kohteen tutkimussuunnitelma laaditaan aina tapauskohtaisesti, ja usein tutkimuksia toteutetaan vaiheittain.

Sisäilman laatuun voivat vaikuttaa useat eri tekijät, kuten tilan lämpötila, ilmankosteus, hiilidioksidipitoisuus tai vetoisuus. Sisäilmassa voi myös esiintyä kaasumaisia ja partikkelimaisia epäpuhtauksia kuten mikrobeja aineenvaihduntatuotteineen, VOC-yhdisteitä tai mineraalivillakuituja. Toisinaan sisäilmassa voidaan havaita myös rakenteissa piileviä haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä, hiilivetyä, formaldehydiä tai asbestia.

Asiantuntijamme suorittavat myös vaativien kohteiden ja terveystarkastajien edellyttämät tutkimukset. Tutkimuksista laaditaan aina raportti, jossa kuvataan tehdyt havainnot johtopäätöksineen, sekä esitetään tarvittaessa jatkotoimenpide-ehdotukset. Tarvittaessa sisäilmatutkimuksen pohjalta voidaan myös suorittaa tarkentavia kuntotutkimuksia tai laatia korjaussuunnitelma sisäilman laadun parantamiseksi.

Sisäilmatutkimuksia johtavat Rakennusterveysasiantuntijamme. Sisäilmatutkimus koostuu useista tutkimusvaiheista, joista yleisin on näytteenotto. Käytössämme olevilla nykyaikaisilla mittausmenetelmillä sekä -välineillä toteutamme laajatkin tutkimuskokonaisuudet ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
virve_ruokamo
Virve Ruokamo
Insinööri (AMK)

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20