PBM RAKENNUSTUTKIMUS

aha

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus

Asbestilain mukaan rakennusmateriaalien mahdollinen asbestipitoisuus on selvitettävä ennen purkutöitä kaikissa rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994.
_A7A7967

Kosteusmittaukset ja kosteudenhallinta

Huolellisesti toteutettu kosteudenhallinta ennaltaehkäisee muun muassa lattiapinnoitteiden emissioista aiheutuvia sisäilmaongelmia ja mikrobivaurioiden syntymistä.
A7R05013

Kuntoarviot

Kuntoarvio on perustyökalu jokaisen taloyhtiön hallittuihin ja suunniteltuihin huoltoihin ja saneerauksiin. Kuntoarvio voidaan toteuttaa joko koko kiinteistöön, tai tarkennettuna esimerkiksi vain kylpyhuoneisiin.
aha
Kuntotutkimus
Kuntotutkimuksessa rakenteiden kunto selvitetään rakenneavauksin, joista tarkistetaan mm. mahdollisten vaurioiden esiintyminen, rakenteen kosteuspitoisuus ja muut rakenteen toimintaan ja sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät.
A7R04974

Lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella saadaan nopeasti selkeä kuva rakenteiden lämpöteknisestä toiminnasta. Mittaus perustuu mitattavan kohteen pinnasta lähtevään lämpösäteilyyn, jolloin esimerkiksi kylmäsillat ja ilmavuodot voidaan paikantaa lämpökuvauksen avulla kustannustehokkaasti.
_A7A7997

Radonmittaukset

Radon on sisäilmassa yleisesti esiintyvä maaperästä nouseva hajuton ja mauton radioaktiivinen kaasu, joka aiheuttaa noin 300 keuhkosyöpätapausta vuosittain.
_A7A7889

Sisäilmatutkimus

Laadukas ja terveellinen sisäilma on perusedellytys rakennuksen käyttäjien hyvinvoinnille. Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita, minkä vuoksi jokaisen kohteen tutkimussuunnitelma laaditaan aina tapauskohtaisesti.
A7R05087

Tiiviysmittaukset ja ilmavuotopaikannus

Tiiviysmittauksella selvitetään rakenteiden ilmanpitävyys ja vuotokohtien sijainti. Tiiviysmittauksen avulla saat arvokasta tietoa rakentamisen laadusta ja mahdollisista rakennusvirheistä.
_A7A8030

Väestönsuojatarkastukset

Väestönsuojien kunnostus ja ylläpito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Pelastuslain mukaan väestönsuojat tulisi pitää sellaisessa kunnossa, että ne voidaan käyttöönottaa 72 tunnissa, jonka lisäksi suojien tiiveys on edellä mainitun lain mukaisesti tarkistettava vähintään kerran 10 vuodessa.