Rakennustutkimus

RAKENNUSTUTKIMUKSEN OSA-ALUEET

RAKENNE- & KUNTOTUTKIMUS​

Rakenne- ja kuntotutkimuksissa käytetään useita eri menetelmiä rakennuksen kokonaisvaltaisen kunnon määrittämiseen. Määritämme tutkimussisällön sekä käytettävät menetelmät kohteen erityispiirteiden ja mahdollisesti koettujen oireiden pohjalta.

Kohdetutkimuksen ja tulosten analysoinnin jälkeen tutkimuksista laaditaan raportti jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Sisäilmatutkimus

Laadukas ja terveellinen sisäilma on perusedellytys rakennuksen käyttäjien hyvinvoinnille. Rakennusten sisäilmassa esiintyy kuitenkin usein epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa käyttäjille erityyppisiä oireita ja terveyshaittoja. Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita, minkä vuoksi jokaisen kohteen tutkimussuunnitelma laaditaan aina tapauskohtaisesti ja usein tutkimuksia toteutetaan vaiheittain.

Sisäilman laatuun voivat vaikuttaa tyypillisimmin tilan lämpötila, valaistus, ilmankosteus, hiilidioksidipitoisuus tai tilan vetoisuus. Sisäilmassa voi esiintyä kaasumaisia ja partikkelimaisia epäpuhtauksia. Toisinaan sisäilmassa voidaan havaita rakenteissa piileviä haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä, hiilivetyä, formaldehydiä tai asbestia.

Jokainen kohde on erilainen.

Nykyaikaiset mittausmenetelmät ja -välineet takaavat parhaan lopputuloksen.

RAKENNUSTutkimus voi sisältää useita eri työvaiheita

Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimuksia johtavat Rakennusterveys -asiantuntijamme. Sisäilma- tai rakennevaurioepäilyjen tutkimus koostuu useista tutkimusvaiheista, joista yleisin on näytteenotto. Käytössämme olevilla nykyaikaisilla mittausmenetelmillä sekä -välineillä toteutamme laajatkin tutkimuskokonaisuudet ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti.

Kuntoarviot

Kiinteistön kuntoarvio toimii kunnossapitosuunnittelun lähtötietona, ja antaa kiinteistön omistajalle arvokasta tietoa odotettavissa olevista saneeraus- sekä jatkotutkimustarpeista. Huolellisesti laadittu kuntoarvio antaa myös tärkeää tietoa hankkeen kokonaiskustannuksista päätöksen teon tueksi.

KOSTEUSMITTAUKSET- JA KOSTEUDENHALLINTA

Kosteudenhallinta on tärkeä osa niin uudiskohteiden laadunvalvontaa, kuin saneerattavien kohteiden korjaussuunnitteluakin. Sertifioitujen rakenteiden kosteudenmittaajiemme sekä kosteudenhallintakoordinaattorimme avulla voidaan ennaltaehkäistä muun muassa lattiapinnoitteiden emissioista aiheutuvia sisäilmaongelmia ja mikrobivaurioiden syntymistä.

TIIVIYSMITTAUKSET JA MERKKIAINEKOKEET

Tiiviysmittausta käytetään niin uudisrakentamisessa kuin myös saneerauskohteissa haluttaessa selvittää rakenteiden ilmanpitävyys ja vuotokohtien sijainti. Tiiviysmittauksen avulla saat arvokasta tietoa rakentamisen laadusta ja mahdollisista rakennusvirheistä. Mahdollisia ilmavuotoja epäiltäessä rakenteita voidaan tarkastella myös merkkiainekokein, joissa tutkittaviin rakenteisiin lasketaan analysaattorilla havaittavaa merkkiainekaasua.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvaus soveltuu erinomaisesti muun muassa uudisrakennuksen laadunvalvontaan tai vanhemman rakennuksen korjaustarpeen sekä vauriorakenteiden kartoittamiseen. Lämpökuvauksella saadaan selkeä kuva rakenteiden lämpöteknisestä toiminnasta. Esimerkiksi kylmäsillat ja ilmavuodot voidaan paikantaa lämpökuvauksen avulla kustannustehokkaasti.

RADONMITTAUKSET

Radon on sisäilmassa yleisesti esiintyvä maaperästä nouseva hajuton radioaktiivinen kaasu, jonka arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpätapausta vuosittain. Säteilylain 859/2018 mukaisesti muun muassa työpaikkojen sisäilman radonmittaus on pakollinen useissa lapin kunnissa. Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat mittaukset tapauskohtaisesti niin pieniin kuin suurinkin kohteisiin.

Kuntoarvio on perustyökalu jokaisen taloyhtiön hallittuihin ja suunniteltuihin huoltoihin ja saneerauksiin.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
virve_ruokamo
Virve Ruokamo
Insinööri (AMK)

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – Rakentamisen sertifikaatti Nro C-25680-33-20