SISÄILMATUTKIMUS

Teemme sisäilmatutkimuksia Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) johdolla.

Sisäilmaepäilyä on syytä lähteä tutkimaan kiinteistön tutkimuksella. Kiinteistön tutkimuksissa tutkitaan rakennuksen kuntoa ja haetaan sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja piileviä vaurioita.

Usein on järkevää tehdä ensi rakennuksen katselmus, jossa kerätään lähtötietoja ja määritetään tehtävän tutkimuksen sisältö.

 

Sisäilma- tai rakennevaurioepäilyjen tutkimus koostuu monista tekijöistä, joista yksi osa usein on näytteenotto. Tutkimuksissa käytetään myös useita eri rakennuksen tutkimusmenetelmiä esimerkiksi: Lämpökuvaus, kosteusmittaukset, rakenneavaukset, ilmavuotopaikannukset sekä ilmanvaihdon selvitykset.

Esimerkkejä erilaisista näytetyypeistä:

  • emissiot, VOC- yhdisteet: FLEG, kupunäyte, ilmanäyte.
  • mikrobit: pintasively-, materiaalinäyte, andersen- ilmanäyte.
  • epäpuhtaudet: pölyn koostumus/ -määrä pinnoilta tai ilmasta.

Näytteenoton suoritamme usein  itse, näytteiden analysointi tulee akkreditoiduilta paikallisista / kotimaisilta tahoilta alihankintana.

Lisätietoja:

Juho Korva 040-6537787

 

Jani Norvapalo: 040-9600313

Rakennusterveysasiantuntija C-23276-26-17

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija C-9512-33-13

PKA Pätevöitynyt kuntoarvioija (FISE)

 

Jussi Alaräisänen: 040-6537741

Rakennusterveysasiantuntija C-24614-26-19

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija  C-24129-33-18