TIIVIYSMITTAUS

Suoritamme rakennusten tiiviysmittaukset nykyaikaisella laitteistolla. Käyttämämme Retrotecin kalusto soveltuu myös isompien kiinteistöjen tiiviysmittaamiseen suuren puhallinkapasiteettinsa ansiosta. Suoritamme tiiviysmittauksia teollisuusrakennuksille, kerrostaloille, rivitaloille ja omakotitaloille. Tiiviysmittausta käytetään niin uudisrakentamisessa kuin myös saneerauskohteissa haluttaessa selvittää rakenteiden ilmanpitävyys ja vuotokohtien sijainti.

Tiiviysmittauksen avulla saat arvokasta tietoa rakentamisen laadusta ja mahdollisista rakennusvirheistä. Mittauksesta saatujen tulosten perusteella on mahdollisuus toimenpitein myös konkreettisesti pienentää rakennuksen kosteus- ja homevaurioriskiä, lisätä asumisviihtyvyyttä, parantaa rakennuksen energiatehokkuutta sekä varmistaa hallitun ilmanvaihdon toiminta.

Vuotokohtien paikantaminen on oleellinen osa tiiviysmittausta. Vuotopaikannus suoritetaan rakennus alipaineistettuna, jolloin vuotokohdista pyrkii virtaamaan ilmaa alipaineisena olevaan sisäilmaan. Vuotopaikannus suoritetaan lähtökohtaisesti aina lämpökameralla; kuitenkin sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron ollessa alhainen, voidaan paikannukseen käyttää mm. merkkiainekaasua tai -savua.

Vuotopaikannuksen jälkeen suoritetaan varsinainen tiiviysmittaus, jonka tuloksena saadaan ilmanvuotoluku q50. Ilmanvuotoluku kertoo vuotoilmamäärän suhteutettuna rakennusvaipan kokonaispinta-alaan. Mitä pienempi q50-luku on, sitä parempi on rakennuksen ilmatiiviys!

Tiiviysmittauksesta saat aina selkeän ja kattavan raportin. Raporttia voit käyttää mm. energiatodistuksen laadintaan (tai päivittämiseen), vuotokohtien korjaamiseen tai vaikkapa asuntokaupan yhteydessä osoituksena rakentamisen laadusta.

Lisätietoja:

Tero Maaninka: 040-6537718

Rakennusten lämpökuvaaja C-22725-25-17

Rakennusten tiiviyden mittaaja C-22636-31-17

etunimi.sukunimi@pbm.fi