RADON

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Asuntoon radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia, ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville. Jos pitoisuus on korkea, voidaan radonpitoisuutta alentaa esimerkiksi radonimurilla. Helpointa radonin torjuminen on kuitenkin talon rakennusvaiheessa.

Voimme suorittaa suntaa-antavan radon-mittauksen Ilmasti Oy:n kehittämällä kenttämittarilla. Mittauslukema saadaan välittömästi mittauspaikalla. Mittauksia suoritetaan tavanomaisesti rakennuksen alapohjan lävistysten kohdilta kuten esim. lattiakaivojen läheisyydestä. Lisäksi radonpitoisuus voidaan mitata tontilta ennen rakentamista.

Teemme myös asuntojen ja työpaikkojen radon-selvityksiä. Huoneilman radonpitoisuus mitataan STUK:n radonmittauspurkeilla. Mittausajaksi suositellaan kahta kuukautta marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana kun maa on lumipeitteinen.

 

Lisätietoja:

Virve Ruokamo: 040-6546970

Jani Norvapalo: 040-9600313