KUNTOARVIOT

Kiinteistön kuntoarvion tavoitteena on kunnossapitosuunnittelun lähtotietojen hankinta. Säännöllisin väliajoin tehtävän arvion avulla kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja energiataloudesta saadaan kokonaiskuva ja kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa oikein.

Kuntoarvio perustuu pääosin aistivaraisiin havaintoihin ja olemassa oleviin asiakirjojen pohjalta tehtäviin päätelmiin. Arviossa voidaan tehdä myös rikkomattomia tutkimuksia ja kuntoarviossa esitetään tarvittavien jatkotutkimusten tarve.

Suosittelemme usein kuntoarviointia kohteille, joissa on jo muissa tutkimuksissa havaittu saneeraustarpeita. Kuntoarvio antaa tärkää tietoa hankkeen kokonaiskustannuksista päätöksen teon tueksi.

Teemme itse kuntoarvioinnin rakennusteknisen osion sekä kokonaisarvion koonnin. LVI- ja sähkökuntoarvionnit tekevät näiden osa-alueiden asiantuntijat alihankintana.

Lisätietoja:

Jani Norvapalo: 040-9600313

PKA Pätevöitynyt kuntoarvioija (FISE)