ASBESTI JA HAITTA-AINETUTKIMUKSET

Teemme rakennusten haitta-ainekartoituksia AHA-pätevyydellä.

Asbestia koskee uusi laki (684/2015) 1.1.2016 alkaen. Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Haitta-ainekartoituksessa tutkitaan rakenteissa mahdollisesti olevat:

  • Asbestipitoiset materiaalit
  • PAH- yhdisteitä sisältävät materiaalit
  • PCB:tä ja lyijyä sisältävät materiaalit
  • Raskasmetalleja sisältävät materiaalit
  • CCA- kyllästetyt puumateriaalit
  • SER- romu
  • Muut haitalliset aineet, esim. öljyhiilivedyillä pilaantuneet materiaalit
  • Betonista tutkitaan hyötykäyttömahdollisuus maanrakentamisessa

Näytteiden analysoinnissa käytämme akkreditoituja laboratorioita.

Asbestikartoituksen tekee aina koulutettu ammattilainen.

Yhteyshenkilöt:

Marko Seppälä, Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija C-22741-33-17 puh. 040-6537675

Jussi Alaräisänen, Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija C-24129-33-18 puh. 040-6537741

Jani Norvapalo, Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija C-9512-33-13 puh. 040-9600313