Maaperätutkimus

Maaperätutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuspaikan maaperäolosuhteet ja niiden vaihtelut. Rakentamisen jatkosuunnittelua varten selvitämme tutkimusalueen maaperästä siinä esiintyvät maalajit, maaperän tiiveyden ja sen vaihtelut sekä havainnot pohjaveden pinnan tasosta. Lisäksi kohteesta riippuen voimme tutkia kalliopinnan sijaintia porakonekairauksina.

Maaperätutkimusten sisältö vaihtelee kohteittain aikaisempien tutkimustulosten, kohteen sisällön ja luonteen sekä vaativuuden perusteella. Maaperätutkimusten sisältö koostuu yleensä erilaisista kairauksista, näytteenotosta, pohjaveden tason seurannasta sekä koekuopista tai rakennekairauksista. Maaperätutkimustarpeen ja laajuuden määrittää aina vastuullinen pohjarakennesuunnittelijamme.

Pelkillä kairausdiagrammeilla ei pystytä yksin arvioimaan maaperän ominaisuuksia vaan kairausten yhteydessä otetaan maanäytteitä, joista tutkitaan vähintään maalaji, rakeisuus ja vesipitoisuus.

Hyvissä ajoin tehtävillä maaperätutkimuksilla ja tähän liittyvillä suunnitteluratkaisuilla luodaan turvalliset, terveelliset ja kustannustehokkaat puitteet niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993