top of page
pohjatutkimus2.jpg

MAAPERÄTUTKIMUS

Maaperätutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuspaikan pohjaolosuhteet ja niiden vaihtelut. Rakentamisen jatkosuunnittelua varten selvitämme tutkimusalueen maaperästä siinä esiintyvät maalajit, maaperän tiiveyden ja sen vaihtelut sekä havainnot pohjaveden pinnan tasosta. Lisäksi kohteesta riippuen voimme tutkia kalliopinnan sijaintia porakonekairauksina.

Maaperätutkimusten sisältö vaihtelee kohteittain aikaisempien tutkimustulosten, kohteen sisällön ja luonteen sekä vaativuuden perusteella. Maaperätutkimusten sisältö koostuu yleensä erilaisista kairauksista, näytteenotosta, pohjaveden tason seurannasta sekä koekuopista tai rakennekairauksista. Maaperätutkimustarpeen ja laajuuden määrittää aina vastuullinen pohjarakennesuunnittelijamme.

 

Pelkillä kairausdiagrammeilla ei pystytä yksin arvioimaan maaperän ominaisuuksia vaan kairausten yhteydessä otetaan maanäytteitä, joista tutkitaan vähintään maalaji, rakeisuus ja vesipitoisuus.

Hyvissä ajoin tehtävillä maaperätutkimuksilla ja tähän liittyvillä suunnitteluratkaisuilla luodaan turvalliset, terveelliset ja kustannustehokkaat puitteet niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin.
Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993

+358 40 654 6777

Niko Lahdenperä

Diplomi-insinööri

Haluatko asiantuntijoidemme apua?
Soita tai ota yhteyttä.

Laajat pohjatutkimushankkeet

+358 40 654 6777

Niko Lahdenperä

Diplomi-insinööri

Pohjatutkimukset (omakotitalo, hallit, muut pienkohteet)

Tommi Ahola

Insinööri (AMK)

bottom of page