KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET SEKÄ HAITTA-AINEKARTOITUKSET

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET

Mm. kiinteistökuntoarvioiden tekoa (rakennustekninen osa) ja kohdistettua kuntotutkimusta.

VSS

Väestönsuoja tarkastus- ja tiiveyskoe, täydellinen palvelu nyt meiltä. Ota yhteyttä.

RAKENNUKSEN TIIVIYSMITTAUS

 Suoritamme rakennusten tiiviysmittaukset nykyaikaisella laitteistolla. Käyttämämme Retrotecin kalusto soveltuu myös isompien kiinteistöjen tiiviysmittaamiseen suuren puhallinkapasiteettinsa ansiosta. Suoritamme tiiviysmittauksia teollisuusrakennuksille, kerrostaloille, rivitaloille ja omakotitaloille. Tiiviysmittausta käytetään niin uudisrakentamisessa kuin myös saneerauskohteissa haluttaessa selvittää rakenteiden ilmanpitävyys ja vuotokohtien sijainti.

Tiiviysmittauksen avulla saat arvokasta tietoa rakentamisen laadusta ja mahdollisista rakennusvirheistä. Mittauksesta saatujen tulosten perusteella on mahdollisuus toimenpitein myös konkreettisesti pienentää rakennuksen kosteus- ja homevaurioriskiä, lisätä asumisviihtyvyyttä, parantaa rakennuksen energiatehokkuutta sekä varmistaa hallitun ilmanvaihdon toiminta.

Vuotokohtien paikantaminen on oleellinen osa tiiviysmittausta. Vuotopaikannus suoritetaan rakennus alipaineistettuna, jolloin vuotokohdista pyrkii virtaamaan ilmaa alipaineisena olevaan sisäilmaan. Vuotopaikannus suoritetaan lähtökohtaisesti aina lämpökameralla; kuitenkin sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron ollessa alhainen, voidaan paikannukseen käyttää mm. merkkiainekaasua tai -savua.

Vuotopaikannuksen jälkeen suoritetaan varsinainen tiiviysmittaus, jonka tuloksena saadaan ilmanvuotoluku q50. Ilmanvuotoluku kertoo vuotoilmamäärän suhteutettuna rakennusvaipan kokonaispinta-alaan. Mitä pienempi q50-luku on, sitä parempi on rakennuksen ilmatiiviys!

Tiiviysmittauksesta saat aina selkeän ja kattavan raportin. Raporttia voit käyttää mm. energiatodistuksen laadintaan (tai päivittämiseen), vuotokohtien korjaamiseen tai vaikkapa asuntokaupan yhteydessä osoituksena rakentamisen laadusta.

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvaus soveltuu erinomaisesti mm. uudisrakennuksen laadunvalvontaan tai vanhemman rakennuksen korjaustarpeen sekä vauriorakenteiden kartoittamiseen. Käytämme lämpökamerakuvausta usein myös osana sisäilmatutkimuksia. Lisäksi lattialämmityksen kaapelit ja putket löytyvät kameralla hyvin.

Lämpökuvauksella saadaan selkeä kuva rakenteiden lämpöteknisestä toiminnasta. Esimerkiksi kylmäsillat ja ilmavuodot saadaan paikannettua kustannustehokkaasti lämpökuvauksen avulla.

Lämpökuvauksesta saat aina raportin, jossa on esitetty mm. kuvauksessa löydetyt vuoto- ja vauriokohdat. Raporttia voit käyttää esimerkiksi korjaussuunnittelun lähtötietona tai todistuksena rakentamisen laadusta.

ASBESTIKARTOITUS

Asbestikartoituksella selvitetään onko purettavassa tai korjattavassa kohteessa asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. Asbestikartoitus on syytä tehdä aina kun on kysymyksessä vanhaan rakennukseen kohdistuva toimenpide. Yleisimmin asbestia esiintyy esim. putkieristeissä, lattiapäällysteissä, liimoissa, laasteissa, tasoitteissa, joissakin maaleissa ja keraamisissa laatoissa ja etenkin sauma-aineissa.

HAITTA-AINEKARTOITUS

PAH, PCB ja muut haitta-aineet kuten öljyt, voidaan selvittää esim. rakennuksen asbestikartoituksen yhteydessä. Nämä ovat varsinkin purkukohteissa tarvittavaa lähtötietoa. Purkumateriaalien hyötykäyttökelpoisuuden / kaatopaikkakelpoisuuden osoittamiseen tarvittavat tutkimukset voivat tulla kyseeseen isoissa kohteissa jo urakkatarjouskyselyvaiheessa.

Lisatietoja:
Jani Norvapalo: 040-9600313

Rakennusterveysasiantuntija C-23276-26-17

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija C-9512-33-13

PKA Pätevöitynyt kuntoarvioija (FISE)

 

Marko Seppälä: 040-6537675

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija C-22741-33-17

 

 

Tero Maaninka: 040-6537718

Rakennusten lämpökuvaaja C-22725-25-17

Rakennusten tiiviyden mittaaja C-22636-31-17

etunimi.sukunimi@pbm.fi

lämpökuva netti3

lämpökuva netti5