KOSTEUSMITTAUKSET, HOMEVAURIOTUTKIMUKSET JA SISÄILMANLAATU

KOSTEUSMITTAUKSET

Pinnoittaminen liian kostealle betonille aiheuttaa liimojen ja pinnoitteiden hankalia vaurioita, joista aiheutuu mm. sisäilmaemissioita, jotka voivat tulla esille vasta pitkän ajan kuluessa. Laatan pinnoitukseen riittävän kosteuspitoisuuden osoitus almanakalla tai muovikalvolla ei kuulu hyvään rakentamiseen, absoluuttinen kosteus / rakennekosteusmittaus on luotettava menetelmä.

 • suuntaa antavat mittaukset: pintakosteusmittaus, puukosteusmittaus
 • rakennekosteusmittaus
 • absoluuttinen kosteusmittaus
 • SolidRH-järjestelmä

  SolidRH – elinkaaren mittaiseen kosteudenhallintaan

  SolidRH on sekä rakentamisen että käytön aikaisen kosteuden mittaamisen ja seurannan järjestelmä. Se on Suomessa kehitetty ja työmaaolosuhteisiin suunniteltu ratkaisu, joka on tehty helpottamaan ammattilaisten työtä mittausten suunnittelusta raportointiin asti. SolidRH-järjestelmän avulla ohjeiden mukainen betonin kuivumisen seuranta on kustannustehokasta, ja langaton teknologia mahdollistaa rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden tarkastukset myös myöhemmin pintoja rikkomatta. Järjestelmästä hyötyvät sekä urakoitsijat ja rakennuttajat että kiinteistöjen omistajat ja loppukäyttäjät.

  Meiltä asennus-mittaus-raportointi ota yhteyttä.

  Tuotekortti : Wiiste SolidRH RT-38796

RAKENTEIDEN SISÄILMAN LAADUN MITTAUKSET

Sisäilmaepäilyä olisi syytä lähteä tutkimaan kiinteistön tutkimuksella. Kiinteistön tutkimuksissa tutkitaan rakennuksen kuntoa ja haetaan sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja piileviä vaurioita. Tutustu kuntoarvioden tutkimusmenetelmiin tästä

Sisäilma- tai rakennevaurioepäilyjen tutkimus koostuu monista tekijöistä, joista yksi osa usein on näytteenotto:

 • emissiot, VOC- yhdisteet: FLEG, kupunäyte, ilmanäyte.
 • mikrobit: pintasively-, materiaalinäyte, andersen- ilmanäyte.
 • epäpuhtaudet: pölyn koostumus/ -määrä pinnoilta tai ilmasta.

Näytteenoton suoritamme usein miten itse, analysointi tulee akreditoiduilta paikallisista / kotimaisilta tahoilta alihankintana.

Lisätietoja

Jani Norvapalo : 040-9600313

Tero Maaninka : 040-6537718

Rakenteiden kosteuden mittaaja C-22420-24-16

etunimi.sukunimi@pbm.fi