POHJATUTKIMUKSET

PBM Oy:llä on käytössä omaa kairauskalustoa, GM50 ja GM75 monitoimikairat, joilla voidaan tehdä yleisimpiä geoteknisessä suunnittelussa tarvittavia pohjatutkimuksia.

Käytössä olevia kairausmenetelmiä ovat:

 • Painokairaus
 • Heijarikairaus
 • Tärykairaus
 • Porakonekairaus
 • Puristinheijarikairaus
 • Häiriintynyt maanäytteenotto
 • Pohjavesiputkien asennus

PBM Oy:llä on käytössä oma maalaboratorio, jossa voidaan suorittaa maanäytteille tarvittavia testauksia. Näistä yleisimpiä ovat:

 • Maalajin määritys
 • Rakeisuus (seulonta ja hydrometri)
 • Vesipitoisuus
 • Humuspitoisuus
 • Lietepitoisuus
 • Tiheys
 • Maksimi kuivatilavuuspaino
 • Routivuuden määritys rakeisuuden perusteella
 • Kapillaarisuuden arviointi

Tehtyjen tutkimusten perusteella asiantuntijamme voivat tehdä tarvittavat geosuunnitelmat ja avustaa teitä hankkeenne eri vaiheissa.

Yhteyshenkilöt:

Niko Lahdenperä: 040 6546 777

etunimi.sukunimi@pbm.fi