Geosuunnittelu

PBM Geotekniikka tarjoaa samasta talosta kaikki pohjarakentamiseen liittyvät palvelut. Tarjoamme asiakkaan tarpeen mukaisesti suunnittelua ja asiantuntija apua niin talokohteiden pohjarakennesuunnitteluun, katu- ja alueprojekteihin sekä piha-alueen suunnitteluun liittyen.

Geosuunnittelun tarkoituksena on antaa hankkeen suunnitteluun liittyviä mitoitusarvoja niin arkkitehdille kuin rakennesuunnittelijalle. Lisäksi työn rajauksen mukaan geosuunnittelija työskentelee läheisesti myös LVI-, sähkö ja aluesuunnittelijan kanssa huomioiden kohteen maaperän ja sen alueelliseen toimivuuteen liittyvät haasteet. Geosuunnitteluun kuuluu yleensä perustamistapalausunnon laadinta hankkeen alkuvaiheessa, joka myöhemmin jatkuu yleensä tarkempana pohjarakennesuunnitteluna.

Palvelemme geosuunnittelun osalta useita toimijoita ja yleisimpiä toimeksiantojamme suunnitteluun liittyen ovat esimerkiksi:

  • Omakotitalojen tai muiden pientalojen pohjatutkimukset ja perustamistapalausunto
  • Muiden keskikokoisten rakennusten pohjatutkimukset, pintavaaitus ja perustamistapalausunto
  • Piha-alueiden rakennekerrosten tutkimukset ja maaperän routivuuksien selvitys sekä esitykset korjaustoimenpiteistä
  • Vaativien kohteiden yksityiskohtainen pohjarakennesuunnittelu
  • Kaivantojen tuenta ja stabiliteetti mitoitukset
  • Kalliopinnan selvitykset mm. energiateknistä selvitystä varten
  • Piha-alueiden kuivatussuunnitelmien toteutukset
  • Tulvasuojaussuunnitelmat
  • Maanrakennushankkeiden laadunvalvonnan tulosten tulkinta
  • Maanrakennushankkeiden valvonta geotekniikan osalta

Kohteen geosuunnittelu on tärkeä aloittaa heti uuden hankkeen hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin samassa yhteydessä saadaan selvitettyä alueen maaperän soveltuvuus rakentamiseen ja asetettua pohjarakentamista koskevat rajoitteet.

Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
lahdenperä_niko
Niko Lahdenperä
Diplomi-insinööri

FISE Vaativa (V)-luokan pohjarakennussuunnittelija, uudisrakentaminen

FISE tavanomainen infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 993