Betonitutkimus

Kevyessä rasituksessa betoni on lähes ikuinen rakennusmateriaali.

Akkreditoidut testit

 • SFS-EN 12390-3 Koekappaleiden puristuslujuus
 • SFS-EN 12390-5 Koekappaleiden taivutusvetolujuus
 • SFS-EN 12390-7 Kovettuneen betonin tiheys
 • SFE-EN 12390-8 Paineellisen veden tunkeutumasyvyys
 • by 72 Betonin laadunvarmistus 1, ilmahuokosjakoparametrien määritys ohuthieistä.
 • CEN/TS 12390-9 ja CEN/TR 15177 Pakkasenkestävyys, laattakoe
 • SFE 5445 Vetolujuus
 • SFE 5446 Tartuntalujuus
 • SFS 5447 Betoni. Jäädytys-sulatuskestävyys

Muu Betonitestaus

Testit kovettuneelle betonille
 •  Koekappaleiden halkaisuvetolujuus
TESTIT BETONISILLE PÄÄLLYSTEKIVILLE JA -LAATOILLE
 • Yksittäisen koekappaleen dimensioiden mittaus
 • Suolapakkaskoe
 • Vedenimeytymisen määrittäminen
 • Halkaisulujuus
 • Taivutuslujuus ja murtokuorma
Kosteusmääritykset
 • absoluuttinen kosteus (p-%)
 • suhteellinen kosteus porareikämittauksena

Suurin asiakasryhmämme ovat betonin valmistajat ennakkotestaustarpeineen. Betonitestauksessa tyypillisimpiä testejä perinteisen puristuslujuuden lisäksi ovat huokosjakoanalyysi ja pakkasenkestävyystestit.

Työmaakoekappaleiden puristuslujuustestaus on pitkästä aikaa palannut kiitettävästi laadunvalvontakäytännöksi. Laboratoriossamme voimme testata kovettuneen betonin ominaisuuksia, niin uudesta kuin vanhemmasta betonista, sekä esimerkiksi pihakivistä.

Laboratoriomme betonitestauksesta valtaosa on FINAS-akkreditoitua. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta toimitetaan pyydettäessä. Pätevyysalueemme voi aina myös tarkistaa verkkosivuilta www.finas.fi. Akkreditointitunnuksemme on T307. Akkreditointi on osoitus toiminnan tulosten luotettavuudesta.

Maalaboratoriossamme voimme tehdä lisäksi betonin kiviaineksille niiden vaatimuksiin liittyviä testejä.

Betonin tyypillisimmät rasitukset ja vauriot ovat olosuhteista johtuvia; kosteus, jäätymisen ja sulamisen syklit. Rasitukset ja tekijä vaihtelevat sijainnin ja ilmansuuntienkin mukaan. Betonitutkimuksissa suuressa roolissa ovat aina myös betoniteräkset, niiden sijainti betonissa ja niiden laatu. Testejä voidaan tehdä kohteessa tai kohteesta otetuista näytteistä laboratoriossamme.

Rakennuksen betonirakenteiden riittävän aikainen kuntotutkimus mahdollistaa rakenteiden ikääntymisen tarkempaa arviointia ja siten eri rakenteiden oikea-aikaisen huoltamisen, jolloin korjausten kustannukset pysyvät maltillisina ja korjaustarpeet voidaan ennakoida hyvin. Julkisivututkimus on siksi hyvä tehdä ennen siinä näkyviä vaurioita. Tyypillisesti tutkimustarpeen laukaisee rakenteen ikä. Myös rakenteen käyttötarkoituksen muuttuessa rakenteen kunto on syytä selvittää kuormituksen ja rasituksien mahdollisten muutoksien takia.
Tarvitsetko asiantuntijoidemme apua?
Ota yhteyttä alla.
oja_eero
Eero Oja
Insinööri (AMK)