Betonitutkimus

Kevyessä rasituksessa betoni on lähes ikuinen rakennusmateriaali.

Testaamme betonia niin uusista kuin vanhemmista rakenteista. Testejä voidaan tehdä kohteessa tai kohteesta otetuista näytteistä laboratoriossamme. Betonin tyypillisimmät rasitukset ja vauriot ovat olosuhteista johtuvia; kosteus, jäätymisen ja sulamisen syklit. Rasitukset ja tekijä vaihtelevat sijainnin ja ilmansuuntien mukaan. Betonitutkimuksissa suuressa roolissa ovat aina myös betoniteräkset, niiden laatu ja sijainti betonissa.

BETONIN KUNTOTUTKIMUKSET

Rakennuksen betonirakenteiden riittävän aikainen kuntotutkimus mahdollistaa rakenteiden ikääntymisen tarkempaa arviointia ja siten eri rakenteiden oikea-aikaisen huoltamisen, jolloin korjausten kustannukset pysyvät maltillisina ja korjaustarpeet voidaan ennakoida hyvin. Julkisivututkimus on siksi hyvä tehdä ennen siinä näkyviä vaurioita. Tyypillisesti tutkimustarpeen laukaisee rakenteen ikä. Myös rakenteen käyttötarkoituksen muuttuessa rakenteen kunto on syytä selvittää kuormituksen ja rasituksien mahdollisten muutoksien takia.

JULKISIVU JA BETONIRAKENNETUTKIMUS

Olemme Julkisivuyhdistyksen jäsen. Teemme julkisivujen, parvekkeiden ja betonirakenteiden kuntotutkimuksia. Kuntotutkimuksessa yleensä selvitetään betonirakenteiden vaurioita, vaurioiden laajuutta ja esitettään mahdollisia korjaustapoja. Betonirakenteen tarkempi tutkimustarve voi myös tulla, mikäli epäillään, että betoni on heikompaa mitä on suunniteltu. Tällöin rakenteen betonia on tutkittava ja rakenteesta on otettava rakennekoekappaleita.

NÄYTTEENOTTO

Näytteenottoa voidaan tehdä kaikenlaisista rakenteista. Näytteenotossa rakenteesta porataan timanttiporalla rakennekoekappaleita testejä varten. Yleensä rakennekoekappaleista testataan puristuslujuutta tai vetolujuutta.

LAADUNVARMISTUS TESTAUS

Palveluitamme käytetään myös osana laadunvarmistusta. Siltojen korjauksessa vetokokeilla selvitetään esimerkiksi poistettavan betonin määrää ja varmistetaan uuden valun tartunta vanhaan rakenteeseen. Testaamme betonivalun yhteydessä tehtävistä koekappaleista betonin puristuslujuutta

Tarvitsetko PBM ARCTICIN asiantuntijoiden apua? Ota yhteyttä alla.
seppänen_terhi
Terhi Seppänen
Geologi (FM YL)

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 971