BETONITESTAUS

Teemme uudisrakentamisen laadunvalvontaan liittyvää testausta, eli tuoreen ja kovettuneen betonin testausta, sekä eri tyyppisten betonirakenteiden tai tuotteiden kuntoon, käyttöikään, vaurioon yms. liittyvää selvitystä.

Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T307, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat toimitetaan pyydettäessä/ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fiAKKREDITOIDUT TESTIT

 • R003-00-2010 Huokosjako, betonin ilmahuokosjakoparametrien määritys ohuthieistä.
 • SFS-EN 12390-3 Koekappaleiden puristuslujuus
 • SFS-EN 12390-5 Koekappaleiden taivutusvetolujuus
 • SFS-EN 12390-7 Kovettuneen betonin tiheys


Akkreditoimattomat testit


TESTIT KOVETTUNEELLE BETONILLE

 • SFS-EN 12390-6 Koekappaleiden halkaisuvetolujuus
 • SFS-EN 12390-8 Paineellisen veden tunkeutumissyvyys
 • CEN/TS 12390-9 ja CEN/TR 15177 Pakkasenkestävyys, laattakoe
 • SFS 5445 Betoni. Vetolujuus
 • SFS 5446 Betoni. Tartuntalujuus
 • SFS 5447 Betoni. Jäädytys-sulatuskestävyys
 • SFS 5451 Betoni. Kloridipitoisuus

TESTIT BETONISILLE PÄÄLLYSTEKIVILLE JA -LAATOILLE

SFS-EN 1338 ja 1339

 • Yksittäisen koekappaleen dimensioiden mittaus
 • Suolapakkaskoe
 • Vedenimeytymisen määrittäminen
 • Halkaisulujuus
 • Taivutuslujuus ja murtokuorma

KOSTEUSMÄÄRITYKSET

Betonille parhaiten soveltuvat kosteusmittaukset ovat yleensä:

 • absoluuttinen kosteus (p-%)
 • suhteellinen kosteus (porareikämittauksena)

KENTTÄMITTAUKSET

VETOKOKEET

Vetokokeita suoritetaan yleensä siltarakentamisen tai korjaamisen yhteydessä, mutta on myös muiden pinnoitteiden tartunnan tai alustan kiinteyden varmentamiseen soveltuva menetelmä. Sillanrakentamisen laadunvalvontaan liittyvät vaatimuksenmukaisuuskokeet, kuten SYL 6, 6.2.3.2:

 • karheusluku
 • eristysalustan kosteus, absoluuttinen kosteus VTT-2650 tai myös suhteellinen kosteus VTT-2649
 • alustan, epoksin, aluskermin yms. vetokokeet esim. VTT-2651 menetelmän mukaisesti

KIMMOVASARATUTKIMUKSET
KARBONATISOITUMISSYVYYS

BETONI NÄYTTEENOTTO

Näytteenotto kohteessa porauskalustolla.

LISÄKSI YHTEISTYÖSSÄ KUMPPANEIDEMME KANSSA MM.

 • haitta-ainepitoisuus
 • liukoisuustestit
 • kaatopaikkakelpoisuus (VnA 202/2006 pysyvän tai tavanomaisen jätteen kaatop.)
 • hyötykäyttökelpoisuus (VNa 591/2006, 403/2009) betonimurskeen hyödyntäminen maarakentamisessa.

 

Saatavilla myös Kimmovasaran kalibrointi

Lisätietoja:

Eero Oja 040-6537732
Jani Norvapalo 040-9600313
etunimi.sukunimi@pbm.fi