Betonilaboratorio

PBM Arctic betonilaboratoriossamme voimme hyvin kattavasti tehdä testejä kovettuneelle betonille. Laboratorion palveluja käytetään osana laadunvalvontaa, betonille tehtävinä ennakkokokeina ja betonirakenteiden kuntotutkimusta.

FINAS-akkreditoinnin piiriin kuuluvat seuraavat testit:

 • SFS-EN 12390-3 Puristuslujuus
 • SFS-EN 12390-5 Taivutusvetolujuus
 • SFS-EN 12390-7 Tiheys
 • SFS-EN 12390-8 Paineellisen veden tunkeutumasyvyys
 • By 72 Betonin laadunvarmistus 1, ilmahuokosjakoparametrien määritys ohuthieistä
 • CEN/TS 12390-9 ja CEN/TR 15177 Pakkaskestävyys, laattakoe
 • SFS 5445 Vetolujuus
 • SFS 5446 Tartuntalujuus
 • SFS-EN 12504-2 Kimmoarvon määritys kimmovasaralla
 • SFS-EN 12504-1 Porattujen koekappaleiden puristuslujuus

Lisäksi meillä on mahdollisuus tehdä seuraavia testejä, jotka eivät kuulu FINAS-akkreditoinnin piiriin:

 • Halkaisuvetolujuus

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta toimitetaan pyydettäessä ja ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi

Maalaboratoriossamme voimme tehdä lisäksi betonin kiviaineksille niiden vaatimuksiin liittyviä testejä.

Laboratoriomme betonitestauksesta valtaosa on FINAS-akkreditoitua.

Tarvitsetko PBM ARCTICIN asiantuntijoiden apua? Ota yhteyttä alla.
seppänen_terhi
Terhi Seppänen
Geologi (FM YL)

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 971