Betonilaboratorio

PBM Arctic betonilaboratoriossamme voimme hyvin kattavasti tehdä testejä kovettuneelle betonille. Laboratorion palveluja käytetään osana laadunvalvontaa, betonille tehtävinä ennakkokokeina ja betonirakenteiden kuntotutkimusta.

Laboratoriomme betonitestauksesta valtaosa on FINAS-akkreditoitua. Akkreditointi on osoitus toiminnan tulosten luotettavuudesta.

FINAS-akkreditoinnin piiriin kuuluvat seuraavat testit:

 • SFS-EN 12390-3 Puristuslujuus
 • SFS-EN 12390-5 Taivutusvetolujuus
 • SFS-EN 12390-7 Tiheys
 • SFS-EN12390-8 Paineellisen veden tunkeutumasyvyys
 • By 72 Betonin laadunvarmistus 1, ilmahuokosjakoparametrien määritys ohuthieistä
 • CEN/TS 12390-9 ja CEN/TR 15177 Pakkaskestävyys, laattakoe
 • SFS 5445 Vetolujuus
 • SFS 5446 Tartuntalujuus
 • SFS 5447 Betoni. Jäädytys-sulatuskestävyys

Lisäksi meillä on mahdollisuus tehdä seuraavia testejä, jotka eivät kuulu FINAS-akkreditoinnin piiriin:

 • Halkaisuvetolujuus
 • Paineellisen veden tunkeutumasyvyys
 • Vetolujuus
 • Tartuntalujuus

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta toimitetaan pyydettäessä ja ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi

Maalaboratoriossamme voimme tehdä lisäksi betonin kiviaineksille niiden vaatimuksiin liittyviä testejä.

Kuulumme FINAS akkreditoinnin piiriin

Tarvitsetko PBM ARCTICIN asiantuntijoiden apua? Ota yhteyttä alla.
seppänen_terhi
Terhi Seppänen
Geologi (FM YL)

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 971