Betonilaboratorio

PBM Arctic betonilaboratoriossamme voimme hyvin kattavasti tehdä testejä kovettuneelle betonille. Laboratorion palveluja käytetään osana laadunvalvontaa, betonille tehtävinä ennakkokokeina ja betonirakenteiden kuntotutkimusta.

Laboratoriomme betonitestauksesta valtaosa on FINAS-akkreditoitua. Akkreditointi on osoitus toiminnan tulosten luotettavuudesta.

FINAS-akkreditoinnin piiriin kuuluvat seuraavat testit:

  • SFS-EN 12390-3 Puristuslujuus
  • SFS-EN 12390-5 Taivutusvetolujuus
  • SFS-EN 12390-7 Tiheys
  • SFS-EN 12390-8 Paineellisen veden tunkeutumasyvyys
  • By 72 Betonin laadunvarmistus 1, ilmahuokosjakoparametrien määritys ohuthieistä
  • CEN/TS 12390-9 ja CEN/TR 15177 Pakkaskestävyys, laattakoe
  • SFS 5445 Vetolujuus
  • SFS 5446 Tartuntalujuus

Lisäksi meillä on mahdollisuus tehdä seuraavia testejä, jotka eivät kuulu FINAS-akkreditoinnin piiriin:

  • Halkaisuvetolujuus
  • Paineellisen veden tunkeutumasyvyys

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta toimitetaan pyydettäessä ja ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi

Maalaboratoriossamme voimme tehdä lisäksi betonin kiviaineksille niiden vaatimuksiin liittyviä testejä.

Laboratoriomme betonitestauksesta valtaosa on FINAS-akkreditoitua.

Tarvitsetko PBM ARCTICIN asiantuntijoiden apua? Ota yhteyttä alla.
seppänen_terhi
Terhi Seppänen
Geologi (FM YL)

Ympäristönäytteenottajan pätevyys Nro. 971