BETONIN TESTAUS

Teemme uudisrakentamisen laadunvalvontaan liittyvää testausta, eli tuoreen ja kovettuneen betonin testausta, sekä eri tyyppisten betonirakenteiden tai tuotteiden kuntoon, käyttöikään, vaurioon yms. liittyvää selvitystä.

Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T307, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

AKKREDITOIDUT TESTIT:

 • SFS-EN 12390-3 Koekappaleiden puristuslujuus
 • SFS-EN 12390-5 Koekappaleiden taivutusvetolujuus
 • SFS-EN 12390-7 Kovettuneen betonin tiheys
 • R003-00-2010 Huokosjako, betonin ilmahuokosjakoparametrien määritys ohuthieistä.
 • CEN/TS 12390-9 ja CEN/TR 15177 Pakkasenkestävyys, laattakoe
 • SFS 5447 Betoni. Jäädytys-sulatuskestävyys

AKKREDITOIMATTOMAT TESTIT:

TESTIT KOVETTUNEELLE BETONILLE

 •  Koekappaleiden halkaisuvetolujuus
 •  Paineellisen veden tunkeutumissyvyys
 •  Vetolujuus
 •  Tartuntalujuus

TESTIT BETONISILLE PÄÄLLYSTEKIVILLE JA -LAATOILLE

 • Yksittäisen koekappaleen dimensioiden mittaus
 • Suolapakkaskoe
 • Vedenimeytymisen määrittäminen
 • Halkaisulujuus
 • Taivutuslujuus ja murtokuorma

KOSTEUSMÄÄRITYKSET

Betonille parhaiten soveltuvat kosteusmittaukset ovat yleensä:

 • absoluuttinen kosteus (p-%)
 • suhteellinen kosteus (porareikämittauksena)

 

Lisätietoja:

Eero Oja 040-6537732

etunimi.sukunimi@pbm.fi

 

EU-rahoitteinen hanke:

Hankkeen julkinen tiivistelmä:
Yrityksen toiminnan ja kapasiteetin laajentaminen, jolla turvataan yrityksen kasvua ja kehittymistä.

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 650 €.

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus